Tarieven


De tarieven worden jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. 
De tarieven voor 2022/2023 zijn als volgt:

Jaarlijkse kosten:

Contributie per lid:  5 euro
Pacht per are: 17 euro 

Eénmalige kosten:

Inschrijfgeld: 5 euro
Borgsom per are (afhankelijk van staat tuin te bepalen door tuinuitgever) 

  • nette tuin  € 30,=
  • normale tuin, € 15,-
  • vuile tuin € 0,- (geen borg)  

Borgsom voor een glazen kas of tuinhuis (indien van toepassing):  115 euro

Bankrekening: NL60 RABO 0160072352 tgv. Volkstuinvereniging Swifterbant