Bestuur


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                    Jan Corporaal                      tel. 0321-321457
Secretaris:                    Susanne Scholtes               tel. 06-19000585
Penningmeester:         Joske Zomerman               
Tuinuitgever:               Klaas Vos                             tel. 0321-323171
Algemeen lid:              Emiel Kamminga               

Het e-mailadres van het bestuur is volkstuinverenigingswifterbant@gmail.com.  Afhankelijk van het onderwerp zal één van de bestuursleden contact met u opnemen. 

Het bankrekeningnummer is NL60RABO0160072352 t.n.v. Volkstuinvereniging Swifterbant