Het bestuur

Voorzitter

vacant

06 - 

Secretaris

Geert

06-44 80 29 12

Penningmeester

Emiel Kamminga

06 - 82 94 12 83

Algemeen lid

Sandra Roossien

06-51 02 33 77

Tuinuitgever

vacant

Tuinaanvraag via het 
algemene e-mail adres 


Nieuw bestuurslid worden

Het bestuur zoekt leden die zich willen inzetten als bestuurslid.  Leden die zich hiervoor willen inzetten, kunnen zich melden bij de voorzitter of via de e-mail. 
De functieverdeling wordt in overleg met bestuursleden ingevuld.


Contact

Het e-mailadres van het bestuur is [email protected].  
Afhankelijk van het onderwerp zal één van 
de bestuursleden contact met u opnemen. 


Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer is NL60RABO0160072352 t.n.v. Volkstuinvereniging Swifterbant.