Welkom op de website van Volkstuinvereniging Swifterbant!

Al meer dan 50 jaar voorziet het volkstuinencomplex aan de Bosweg in Swifterbant in een grote behoefte.  Meer dan 150 tuinders hebben er eén of meerdere tuinen.   Naast  het feit dat tuinieren een nuttige bezigheid is (namelijk het telen van eigen voedsel) vervult het volkstuinencomplex een grote sociale rol in het dorp.  Veel tuinders komen er vaak elke dag wel 1 of meerdere keren.  Vaak om te zaaien en te poten,  te oogsten, onkruid te wieden of om gewoon even een praatje te maken.